کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <ک‍وچ‍ک‍زاده‌= ک‍وچ‍ک‌ زاده‌>، م‍ح‍م‍ود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رس‍وب‍ات‌ رس‍ی‌
 
پدیدآور:
<ک‍وچ‍ک‍زاده‌= ک‍وچ‍ک‌ زاده‌>، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بهسازی رسوبات رسی تشکیل شده در آب های حاوی مواد هیدروکربنی با استفاده از سیمان
<کوچکزاده = کوچک زاده >، محمود ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۲۱۰،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک