کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <ک‍وئ‍ن‌= ک‍وه‍ن‌>، ب‍روس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
<ک‍وئ‍ن‌= ک‍وه‍ن‌>، ب‍روس‌
<ک‍وه‍ن‌= ک‍وئ‍ن‌>، ب‍روس‌،۱۹۳۸-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌...(س‍م‍ت‌)
ن‍ش‍ر ت‍وت‍ی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی < جامعه شناسی = جامعه شناسی >
<کوهن = کوئن >، بروس ،۱۹۳۸- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین ...(سمت )   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۱‬,‭‌ک۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به < جامعه شناسی = جامعه شناسی >
<کوئن = کوهن >، بروس ؛  تهران نشر توتیا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۱‬,‭‌ک۹د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک