کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <ه‍ال‍ج‍ی‍ن‌= ه‍ال‍گ‍ی‍ن‌>، ری‍چ‍ارد پ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
<ه‍ال‍ج‍ی‍ن‌= ه‍ال‍گ‍ی‍ن‌>، ری‍چ‍ارد پ‍ی‌
 
ناشر:
روان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<آسیب شناسی = آسیب شناسی >روانی :دیدگاههای بالینی درباره اختلالهای روانی براساس < = 5 - MSDدی اس ام ۵>
<هالجین = هالگین >، ریچارد پی ؛  تهران روان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‍ه۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک