کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <ن‍ی‍ک‍خ‍و= ن‍ی‍ک‌ خ‍و>،< ح‍م‍ی‍درض‍ا= ح‍م‍ی‍د رض‍ا>
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
<ن‍ی‍ک‍خ‍و= ن‍ی‍ک‌ خ‍و>،< ح‍م‍ی‍درض‍ا= ح‍م‍ی‍د رض‍ا>
 
ناشر:
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز: ن‍اق‍وس‌: خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز< = CVM TEN.PSA ای اس پی دات نت ام وی سی >به زبان < = TEN.prahsCسی شارپ دات نت >
<نیکخو= نیک خو>،< حمیدرضا= حمید رضا> ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز: ناقوس : خلیج فارس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ن۹‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک