کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ه‍ی‌= ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‍ی‌>، ن‍ادر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
 
پدیدآور:
<ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ه‍ی‌= ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‍ی‌>، ن‍ادر
 
ناشر:
دال‍ف‍ک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات مهندسی
<نعمت الهی = نعمت اللهی >، نادر ؛  تهران دالفک   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌ن۷آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک