کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <ن‍اس‍ب‍وم‌= ن‍وس‌ب‍ام‌>، آب‍راه‍ام‌ ام‌.، ۱۹۷۵ - م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ و آم‍اری‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
 
پدیدآور:
<ن‍اس‍ب‍وم‌= ن‍وس‌ب‍ام‌>، آب‍راه‍ام‌ ام‌.، ۱۹۷۵ - م‌
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای معاینه تشخیصی بر اساس 5-MSD
<ناسبوم = نوس بام >، آبراهام ام .، ۱۹۷۵ - م ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌ن۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک