کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <م‍ی‍راس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌= م‍ی‍ر اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌>، س‍ی‍د ای‍م‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍رخ‌ ارز، ق‍ی‍م‍ت‌ ن‍ف‍ت‌
 
پدیدآور:
<م‍ی‍راس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌= م‍ی‍ر اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌>، س‍ی‍د ای‍م‍ان‌
 
ناشر:
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین نرخ ارز، قیمت نفت ، و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران ، در دوران قبل و بعد از تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران
<میراسماعیلی = میر اسماعیلی >، سید ایمان ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۱۲۷،FT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک