کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <م‍ه‍دوی‌ زادگ‍ان‌= م‍ه‍دوی‌زادگ‍ان‌ >،< داوود= داود>
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ج‍ن‍ب‍ش‌ه‍ا و ق‍ی‍ام‌ه‍ا
 
پدیدآور:
<م‍ه‍دوی‌ زادگ‍ان‌= م‍ه‍دوی‌زادگ‍ان‌ >،< داوود= داود>
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دان‍ش‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ م‍ع‍اص‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
عادی سازی < جنبش های = جنبشهای >مردمی در ایران معاصر :تحلیلی از نقش سیاسی روشنفکران در جنبشهای مردمی معاصر
<مهدوی زادگان = مهدوی زادگان >،< داوود= داود> ؛  تهران موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۴۰‬,‭‌م۹‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک