کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <م‍لا ح‍س‍ی‍ن‍ی‌= م‍لاح‍س‍ی‍ن‍ی‌>، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ب‍ارداری‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
 
پدیدآور:
<م‍لا ح‍س‍ی‍ن‍ی‌= م‍لاح‍س‍ی‍ن‍ی‌>، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تولید و عملیات ویژه دانشجویان رشته های مدیریت ، اقتصاد، حسابداری و مدیران صنایع
<ملا حسینی = ملاحسینی >، علی ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌م۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<سیستم های = سیستمهای >عملیاتی خرید و انبارداری
<ملا حسینی = ملاحسینی >، علی ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۴‬,‭‌م۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک