کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <م‍ص‍طف‍ای‍ی‌= م‍ص‍طف‍ائ‍ی‌>، ج‍ل‍ی‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍س‍ک‌ ن‍وس‍ان‍ات‌
 
پدیدآور:
<م‍ص‍طف‍ای‍ی‌= م‍ص‍طف‍ائ‍ی‌>، ج‍ل‍ی‍ل‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ریسک نوسانات نرخ ارزهای رایج در مقابل ریال
<مصطفایی = مصطفائی >، جلیل ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۱۴،FT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک