کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <ل‍ی‍ن‍ر= ل‍ن‍ر>، ارن‍س‍ت‌، ۱۸۹۵-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍لای‍م‌ ت‍ص‍وی‍ری‌
 
پدیدآور:
<ل‍ی‍ن‍ر= ل‍ن‍ر>، ارن‍س‍ت‌، ۱۸۹۵-
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
علائم تجاری و نمادها( ۳)
<لینر= لنر>، ارنست ، ۱۸۹۵- ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۲۵‬,‭‌ل۹‌ع۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک