کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <لاز= ل‍وز>، اری‍ک‌، ۱۹۴۵ - م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ردش‍گ‍ری‌
 
پدیدآور:
<لاز= ل‍وز>، اری‍ک‌، ۱۹۴۵ - م‌
 
ناشر:
م‍ه‍ک‍ام‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ارتقای کیفیت خدمات در گردشگری و مهمان نوازی
<لاز= لوز>، اریک ، ۱۹۴۵ - م ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ل۹‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک