کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <ع‍م‍وش‍اه‍ی‌= ع‍م‍و ش‍اه‍ی‌>، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۶۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ ب‍ا ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌
 
پدیدآور:
<ع‍م‍وش‍اه‍ی‌= ع‍م‍و ش‍اه‍ی‌>، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۶۳-
 
ناشر:
ارک‍ان‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل < سازه های = سازه های >بتن آرمه ( جلد دوم ) تالیف دکتر داوود مستوفی نژاد
<عموشاهی = عمو شاهی >، محسن ، ۱۳۶۳- ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۲‬,‭‌م۵‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک