کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <ع‍ل‍م‌ال‍ه‍دی‌= ع‍ل‍م‌ ال‍ه‍دی‌>، م‍رت‍ض‍ی‌ ب‍ن‌ داع‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍لام‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌
 
پدیدآور:
<ع‍ل‍م‌ال‍ه‍دی‌= ع‍ل‍م‌ ال‍ه‍دی‌>، م‍رت‍ض‍ی‌ ب‍ن‌ داع‍ی‌
 
ناشر:
اس‍اطی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<تبصره العوام = تبصره العوام >فی معرفه مقالات الانام
<علم الهدی = علم الهدی >، مرتضی بن داعی ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۰۹‬,‭‌ع۸‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک