کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <ع‍ادل‌ زاده‌= ع‍ادل‌زاده‌>، ی‍ع‍ق‍وب‌، ۱۳۵۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌
 
پدیدآور:
<ع‍ادل‌ زاده‌= ع‍ادل‌زاده‌>، ی‍ع‍ق‍وب‌، ۱۳۵۳-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<= PX swodniWویندوز ایکس پی >مبانی رایانه و کاربرد آن ( در رشته های مختلف )
<عادل زاده = عادل زاده >، یعقوب ، ۱۳۵۳- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ع۲و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک