کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <طب‍اطب‍ای‍ی‌= طب‍اطب‍ائ‍ی‌>، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌، ۱۳۳۶ - ، م‍ت‍رج‍م‌ و گ‍ردآورن‍ده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌-- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌
 
پدیدآور:
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌،۱۳۳۶ -،گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
<طب‍اطب‍ای‍ی‌= طب‍اطب‍ائ‍ی‌>، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌، ۱۳۳۶ - ، م‍ت‍رج‍م‌ و گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
روزب‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات تاسیسات ساختمانی :شامل حرارت مرکزی ، تهویه متبوع ، آبرسانی و دفع فاضلاب ساختمان ، طرح سیستم لوله کشی گاز ساختمان ...
طباطبائی ، مجتبی ،۱۳۳۶ -،گردآورنده و مترجم ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۰۲۱‬,‭ط۲‌م۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سرویس و نگهداری تاسیسات ساختمان شامل :تجهیزات تهویه مطبوع ، دمپرها...
<طباطبایی = طباطبائی >، مجتبی ، ۱۳۳۶ - ، مترجم و گردآورنده ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۰۲۱‬,‭ط۲‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک