کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <طاه‍ری‌ ن‍ژاد= طاه‍ری‌ن‍ژاد>، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۵۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍د و س‍دس‍ازی‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ازن‍دران‌
 
پدیدآور:
<طاه‍ری‌ ن‍ژاد= طاه‍ری‌ن‍ژاد>، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۵۶-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حفاری و تحکیم < تونل های = تونلهای >انحراف و سرریز سد هراز
<طاهری نژاد= طاهری نژاد>، حمیدرضا، ۱۳۵۶- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۸۹۵۹۶۹،آدرس ناشر :تهران ، خ . حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۸۰۵‬,‭ط۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک