کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <س‍ی‍ف‌ ال‍ه‌ پ‍ور= س‍ی‍ف‌ال‍ه‌پ‍ور>، س‍اس‍ان‌، ۱۳۵۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌
 
پدیدآور:
<س‍ی‍ف‌ ال‍ه‌ پ‍ور= س‍ی‍ف‌ال‍ه‌پ‍ور>، س‍اس‍ان‌، ۱۳۵۲-
 
ناشر:
ع‍ل‍م‍ی‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل مهندسی کنترل کاتسوهیکو اوگاتا
<سیف اله پور= سیف اله پور>، ساسان ، ۱۳۵۲- ؛  تبریز علمیران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۳‬,‭‌س۹‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک