کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <دی‍ب‍ائ‍ی‌= دی‍ب‍ای‍ی‌>، ن‍ادر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ب‍ارداری‌
 
پدیدآور:
<دی‍ب‍ائ‍ی‌= دی‍ب‍ای‍ی‌>، ن‍ادر
 
ناشر:
ت‍رم‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت خرید و اصول انبارداری ( مفاهیم کاربردی واردات و صادرات )
<دیبائی = دیبایی >، نادر ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۸-۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۴‬,‭د۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک