کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <داودی‌ = داوودی‌ >، زه‍را
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍س‍ی‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌
 
پدیدآور:
<داودی‌ = داوودی‌ >، زه‍را
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تطبیقی نظریه مسئولیت مدنی مطلق در حقوق ایران و انگلستان
<داودی = داوودی زهرا ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۲،LT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک