کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌ پ‍ور= ح‍س‍ی‍ن‌ ق‍ل‍ی‌ پ‍ور>، م‍س‍ع‍ود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داده‌ پ‍ردازی‌ -- ک‍ارم‍ن‍دان‌ -- گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
<ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌ پ‍ور= ح‍س‍ی‍ن‌ ق‍ل‍ی‌ پ‍ور>، م‍س‍ع‍ود
 
ناشر:
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز :ن‍اق‍وس‌ :خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش عملی و کاربردی < = ANCCسی .سی .ان .آ >به زبان ساده به صورت < = BALلاب >
<حسینقلی پور= حسین قلی پور>، مسعود ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز :ناقوس :خلیج فارس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۳‬,‭‌ح۵آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک