کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <ح‍اف‍ظی‌ن‍س‍ب‌ = ح‍اف‍ظی‌ ن‍س‍ب‌>، م‍ص‍طف‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌
 
پدیدآور:
<ح‍اف‍ظی‌ن‍س‍ب‌ = ح‍اف‍ظی‌ ن‍س‍ب‌>، م‍ص‍طف‍ی‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر آروی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات < پیش دانشگاهی = پیشدانشگاهی >و پایه
<حافظی نسب = حافظی نسب >، مصطفی ؛  تهران نشر آروین   ، ۱۳۷۷-۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ح۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک