کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <ح‍اج‌ ش‍ی‍ر م‍ح‍م‍دی‌= ح‍اج‌ش‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌>، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
 
پدیدآور:
<ح‍اج‌ ش‍ی‍ر م‍ح‍م‍دی‌= ح‍اج‌ش‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌>، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۱-
<ح‍اج‌ش‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌= ح‍اج‌ ش‍ی‍ر م‍ح‍م‍دی‌>، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۱-
 
ناشر:
ارک‍ان‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >نگهداری و تعمیرات ( مدیریت فنی در صنایع )
<حاج شیر محمدی = حاج شیرمحمدی >، علی ، ۱۳۲۱- ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌ح۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل کتاب اصول برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها
<حاج شیرمحمدی = حاج شیر محمدی >، علی ، ۱۳۲۱- ؛  اصفهان bتلفن ناشر :۲۳۵۶۸۵۹- ۲۳۴۱۳۳۹ (۰۳۱۱) ،آدرس ناشر :اصفهان ، خ . شیخ بهایی ، کوچه سرتیپ ، نرسیده به طالقانی ، پ ۹۲ ارکان دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ح۲‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک