کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <ج‍ل‍ی‍ل‌ زاده‌= ج‍ل‍ی‍ل‌زاده‌>، ص‍اب‍ر، ۱۳۶۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
 
پدیدآور:
<ج‍ل‍ی‍ل‌ زاده‌= ج‍ل‍ی‍ل‌زاده‌>، ص‍اب‍ر، ۱۳۶۱-
 
ناشر:
پ‍وی‍ش‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز و تشریح کامل مسائل ریاضی عمومی ( ۱( )دانشگاه پیام نور )شامل :خلاصه مطالب ...
<جلیل زاده = جلیل زاده >، صابر، ۱۳۶۱- ؛  اصفهان پویش اندیشه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ف۴‌ج۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک