کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌= ج‍ع‍ف‍ر ن‍ژاد ق‍م‍ی‌>، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌ ۱۳۴۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍م‍ب‍ل‍ر(زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
<ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌= ج‍ع‍ف‍ر ن‍ژاد ق‍م‍ی‌>، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌ ۱۳۴۳-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د: ب‍اب‍ل‌ ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان اسمبلی ( مرجع کامل )از ۸۰۸۶ تا پنتیوم
<جعفرنژاد قمی = جعفر نژاد قمی >، عین الله ۱۳۴۳- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد: بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک