کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <ت‍وزن‍ده‌ ج‍ان‍ی‌= ت‍وزن‍ده‌ج‍ان‍ی‌>، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ و ژاپ‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
<ت‍وزن‍ده‌ ج‍ان‍ی‌= ت‍وزن‍ده‌ج‍ان‍ی‌>، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه سینمای ایران و ژاپن از منظر بکارگیری < مولفه های = مولفه های >فرمی ...
<توزنده جانی = توزنده جانی >، فهیمه ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۵،AT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک