کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <ت‍ق‍ی‌زاده‌= ت‍ق‍ی‌ زاده‌>، ح‍ام‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ی‌ س‍ازی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
 
پدیدآور:
<ت‍ق‍ی‌زاده‌= ت‍ق‍ی‌ زاده‌>، ح‍ام‍د
 
ناشر:
م‍ه‍ر س‍ب‍ح‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<پی سازی = پی سازی >کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی عمران
<تقی زاده = تقی زاده >، حامد ؛  تهران مهر سبحان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۵‬,‭‌ت۷‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک