کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <ب‍رن‍ارد= ب‍رن‍اردز>، ج‍ان‌، ۱۹۵۲ - م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ان‍واده‌ه‍ا
 
پدیدآور:
<ب‍رن‍ارد= ب‍رن‍اردز>، ج‍ان‌، ۱۹۵۲ - م‌
 
ناشر:
ن‍ش‍رن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به مطالعات خانواده
<برنارد= برناردز>، جان ، ۱۹۵۲ - م ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌ب۴د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک