کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <ب‍اچ‍ر= ب‍وچ‍ر>، ج‍ی‍م‍ز ن‍ی‍ل‌، ۱۹۳۳ - م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
<ب‍اچ‍ر= ب‍وچ‍ر>، ج‍ی‍م‍ز ن‍ی‍ل‌، ۱۹۳۳ - م‌
 
ناشر:
ارس‍ب‍اران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی بر اساس 5-MSD
<باچر= بوچر>، جیمز نیل ، ۱۹۳۳ - م ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ب۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک