کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <ارون‍س‍ون‌= آرون‍س‍ون‌>، ال‍ی‍وت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
<ارون‍س‍ون‌ = آرون‍س‍ون‌>، ال‍ی‍وت‌
<ارون‍س‍ون‌= آرون‍س‍ون‌>، ال‍ی‍وت‌
آرون‍س‍ون‌، ال‍ی‍وت‌
 
ناشر:
رش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی اجتماعی
آرونسون ، الیوت ؛  [تهران ] رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۱‬,‭آ۴ر۹‬,‭۱۳۷۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >اجتماعی
<ارونسون = آرونسون >، الیوت ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۱‬,‭آ۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چکیده ای از روانشناسی اجتماعی
<ارونسون = آرونسون >، الیوت ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی اجتماعی
<ارونسون = آرونسون >، الیوت ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک