کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : : ف‍ران‍م‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ال‍ی‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌
ح‍س‍اب‍داری‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، ف‍اطم‍ه‌، ۱۳۶۴-
ب‍ان‍وزاده‌ ی‍زدی‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۶۵-
<ح‍س‍ی‍ن‌ پ‍ور= ح‍س‍ی‍ن‌پ‍ور>، آرش‌، ۱۳۵۸-
 
ناشر:
: ف‍ران‍م‍ا
ف‍ران‍م‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت بر اساس کتاب لیدا فرخو
<حسین پور= حسین پور>، آرش ، ۱۳۵۸- ؛  تهران bتلفن ناشر :, 90414966نمابر ناشر ;, 80714966آدرس ناشر :تهران ، خیابان آزادی ، ابتدای رودکی جنوبی ، کوچه رامسر، پلاک 1 طبقه سوم : فرانما   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ف۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری ( ۳)
بانوزاده یزدی ، مجید، ۱۳۶۵- ؛  تهران : تلفن ناشر :, 90414966نمابر ناشر ;80714966 فرانما   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌ب۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
امور مالی < بین الملل = بین الملل >
احمدی ، فاطمه ، ۱۳۶۴- ؛  تهران فرانما   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۸۸۱‬,‭‌ف‍لا۳‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مؤسسات حسابرسی ؛ نقش آفرینان تازه وارد دنیای کسب و کار
تهران : تلفن ناشر : ۶۶۹۴۱۴۰۹ - ۶۶۹۴۱۷۰۸ ،آدرس ناشر :خیابان آزادی - تقاطع رودکی - کوچه رامسر- پلاک ۱ واحد ۳ فرانما   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۲۸‬,‭‍ه۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک