کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : : ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍الاه‍ای‌ م‍ارک‌دار -- م‍دی‍ری‍ت‌
ه‍ن‍ر و اخ‍لاق‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
س‍ی‍ن‍م‍ا -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
خ‍ان‍دان‌ ن‍ب‍وت‌
م‍ص‍رف‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ -- رف‍ت‍ار
ص‍ی‍ادش‍ی‍رازی‌ -، ع‍ل‍ی‌ -، ۱۳۲۳ - ۱۳۷۸ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ف‍ی‍ل‍س‍وف‍ان‌ --ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ه‍ن‍ر
 
پدیدآور:
اس‍ت‍م‌، راب‍رت‌، ۱۹۴۱ - م‌
ام‍ی‍رخ‍ان‍ی‌، رض‍ا، ۱۳۵۲-
م‍وم‍ن‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
دری‍اب‍ی‍گ‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
م‍ددپ‍ور، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۴- ۱۳۸۴
م‍ح‍م‍درض‍ا آزاده‌ف‍ر
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر
: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هنر و زیبایی در نظر متفکران یونان و رم
مددپور، محمد، ۱۳۳۴- ۱۳۸۴ ؛  تهران شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۸۷-
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
من او
امیرخانی ، رضا، ۱۳۵۲- ؛  تهران شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۵۱‬,‭‌ف‍لا۸‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تلخیص موضوعی امام شناسی
دریابیگی ، محسن ؛  تهران : شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۱۱/۵‬,‭د۴۷‌ت۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
در کمین گل سرخ :زندگی نامه داستانی شهید سپهبد علی صیادشیرازی
مومنی ، محسن ؛  تهران شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹،/‌ص۹،‌م۸۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پرتو حسن : مجموعه مقالات نخستین همایش هنر و تمدن شیعی
تهران bتلفن ناشر :۶۶۴۰۴۷۱۰و ۶۶۴۹۹۱۵۸داخلی ۲۳۴ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . حافظ خ .رشت ، ک . جم . پ . 3 شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴‬,‭‍ه۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
هنر و اخلاق ( مجموعه مقالات )
محمدرضا آزاده فر ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۴۰۴۷۱۰و ۶۶۴۹۹۱۵۸داخلی ۲۳۴ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . حافظ خ .رشت ، پلاک ۲۳ شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭‍ه۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه فیلم
استم ، رابرت ، ۱۹۴۱ - م ؛  تهران شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵‬,‭‌ن۶‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برندها و مدیریت برند : چشم اندازهایی از تحقیقات معاصر
تهران شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌ل۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رفتار مصرف کننده آنلاین :نظریه و تحقیق در رسانه های اجتماعی ، تبلیغات و خرده فروشی الکترونیکی
تهران شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۳۲‬,‭‌ک۸ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک