کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Graduate Record Examination
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آزم‍ون‌ه‍ای‌ ه‍وش‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ( ع‍ال‍ی‌)
Graduate Record Examination
 
پدیدآور:
ب‍دری‌ گ‍رگ‍ری‌، رح‍ی‍م‌، ۱۳۵۱-
 
ناشر:
آوای‌ ن‍ور
Simon & Schuster,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مجله لاتین
 
 
GRE exam verbal workbook
Kaplan Educational Centers (Firm : New York, N.Y. ؛  New York, NY Simon & Schuster,   ، c1999-
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<آزمون های = آزمونهای >پیشرفته استعداد تحصیلی :سؤالات پیچیده برای ارزیابی تفکر خلاق ، مهارت های حل مسئله و استدلال ویژه داوطلبان آزمون دکترای تخصصی
بدری گرگری ، رحیم ، ۱۳۵۱- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹۰۴‬,‭‌ب۴آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک