کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ی‍روی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
م‍ق‍ال‍ه‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ی‍روی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۴۰-
ش‍ی‍روی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
س‍م‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تطبیقی
شیروی ، عبدالحسین ،۱۳۴۰- ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۸۳‬,‭‌ش۹‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مقاله فارسی
 
 
انواع روشهای قراردادی تجارت متقابل
شیروی ، عبدالحسین ؛  تهران
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک