پایگاه الکترونیک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
 
موضوع:
Overview of Corrosion and Protection Strategies
Protective coatings
 
پدیدآور:
Licari, James J.,1930-
Talbot, David
Schweitzer, Philip A.
 
ناشر:
Noyes Publications ;Norwich, N.Y. :William Andrew Pub.,
CRC/Taylor & Francis,
Noyes Publications/William Andrew Publ.,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Paint and coatings
Schweitzer, Philip A. ؛  Boca Raton, FL CRC/Taylor & Francis,   ، 2006
شماره راهنما: ‭TA‬,‭418.76‬,‭.S40‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Corrosion science and technology
Talbot, David ؛ 
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of hard coatings
Park Ridge, N.J. Noyes Publications ;Norwich, N.Y. :William Andrew Pub.,   ، c2001
شماره راهنما: ‭TA‬,‭418.76‬,‭.H363‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Coating materials for electronic applications
Licari, James J.,1930- ؛  Norwich, NY Noyes Publications/William Andrew Publ.,   ، 2003
شماره راهنما: ‭TA‬,‭418.76‬,‭.L53‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک