تماس با ما تماس با ما

 ساختمان مرکزی

        نشانی :  تهران  ، بلوار اشرفی اصفهانی ، روبروی تیراژه - خیابان شهید قموشی (پارک سابق) ، کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و فرهنگ.

          تلفن :                              داخلی کارشناسان : 407  -  408           5-44238171 ( 021 )

                                                           مدیریت: 406

          کد پستی  :             1461968151

          نمابر (فاکس):                             44214725– ( 021 )

           ایمیل:                            lib.uscmain35@yahoo.com  

دانشکده هنر و معماری

           نشانی : تهران ، شهرک غرب ، بلوار دادمان ، خ درختی ، خ شهید ثقفی ،( گلستان یکم ) کتابخانه دانشکده هنر و معماری.

           تلفن :                             داخلی 407             9- 22350808 – (021 )

          صندوق پستی  :            871 – 13145

           نمابر (فاکس) :                            22366592 – ( 021 )

          ایمیل:                            Artlib@usc.ac.ir