مدارک لازم جهت عضویت در کتابخانه مرکزی مدارک لازم جهت عضویت در کتابخانه مرکزی

دانشجوی گرامی جهت عضویت در کتابخانه به نکات زیر توجه کنید :

مراحل ثبت نام (دو مرحله) :

1-ثبت نام در پورتال کتابخانه به آدرس http://lib.usc.ac.ir (مراحل ثبت نام در بخش راهنمای کاربران در پورتال موجود میباشد)

2-مراجعه حضوری به کتابخانه و ارائه مدارک مورد نیاز عضویت

مدارک لازم جهت عضویت :

1-کپی کارت دانشجویی

توجه :دانشجویانی که کارت دانشجویی ندارند کپی برگه انتخاب واحد با تایید امور مالی (برای دانشجویان جدیدالورود و مهمان)

2-پرداخت مبلغ 5000 تومان بابت حق عضویت

3-یک قطعه عکس 4 * 3 (برای دانشجویان مهمان)