پایگاه کلیدواژه

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
س‍خ‍ت‌اف‍زار
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ پ‍ن‍ت‍ی‍وم‌--م‍ون‍ت‍اژ
س‍خ‍ت‌اف‍زار --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
روزن‍ت‍ال‌،م‍وری‍س‌
خ‍ل‍ی‍ق‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۴۷-
<ت‍رک‌ ن‍ی‍ک‌= ت‍رک‌ن‍ی‍ک‌>، م‍ج‍ی‍د
ص‍ارم‍ی‌راد، ت‍ورج‌،۱۳۳۴-
 
ناشر:
ج‍ه‍ان‌ ن‍و
راه‍ی‌، اش‍راق‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ف‍ارس‌: اس‍خ‍اق‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش جامع < سخت افزار= سخت افزار>
<ترک نیک = ترک نیک >، مجید ؛  [تهران ] جهان نو   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۵‬,‭‌ت۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول و راهنمای مونتاژ کامپیوترهای پنتیوم و نصب ویندوز۹۸
روزنتال ،موریس ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷‬,‭ر۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع و کاربردی سخت افزار کامپیوترهای شخصی ( راهنمای خرید و مونتاژ-نصب راه اندازی -ارتقاء و نگهداری -تعمیر و عیب یابی )
صارمی راد، تورج ،۱۳۳۴- ؛  تهران انتشارات خلیج فارس : اسخاق   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷/۵‬,‭‌ص۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رایانه کار درجه ۲ براساس جدیدترین استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای با کد بین المللی ۳-۴۲/۲۸ سال ۸۲
خلیق ، غلامرضا، ۱۳۴۷- ؛  تهران راهی ، اشراقی   ، ۱۳۸۲-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌خ۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک