انتشار دهنده محتوا انتشار دهنده محتوا

«بازگشت

پذیرش نیروی کارورزی (کارآموزی) در کتابخانه دانشگاه علم و فرهنگ

پذیرش کارورزی در کتابخانه دانشگاه

کتابخانه دانشگاه علم و فرهنگ، جهت گذراندن واحدهای کارورزی (کارآموزی 1 - 2 و 3) ویژه دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، تعداد

محدودی دانشجو می‌پذیرد، علاقه مندان جهت پذیرش و ثبت اطلاعات خود همراه با معرفینامه از گروه آموزشی مربوطه، به کتابخانه دانشگاه علم و

فرهنگ مراجعه نمایند یا با شماره 44238171 داخلی 406 جناب آقای احمدی تماس حاصل فرمایند.

مدیریت کتابخانه دانشگاه