انتشار دهنده محتوا انتشار دهنده محتوا

«بازگشت

قابل توجه تمامی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه

 

قابل توجه تمامی دانشجویان جدیدالورود

از آنجائیکه تمامی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علم و فرهنگ، بصور خودکار عضو کتابخانه دانشگاه نیز

می‌باشند، بنابراین نیاز به ثبت‌نام و تکمیل فرمهای عضویت در کتابخانه ندارند، فقط کافیست جهت تعیین

اعتبار یکبار به قسمت پذیرش در کتابخانه مراجعه نموده تا نام آنها در نرم‌افزار کتابخانه تائید شود و

بتوانند از منابع کتابخانه دانشگاه استفاده کنند.

                                                             با آرزوی توفیق الهی

                               مدیریت کتابخانه دانشگاه