اهداف و برنامه های دانشگاه اهداف و برنامه های دانشگاه

1-1توسعه و گسترش منابع علمی و اطلاع‌رسانی در زمينه علوم و دانش‌های روز با اولويت رشته‌های تحصيلی موجود در دانشگاه علم و فرهنگ.

2-1-ارائه خدمات اطلاع‌رسانی به دانشجويان، اساتيد و همكاران دانشگاهی.
3-1-زمينه‌سازی و همكاری در فعاليت‌های پژوهشی دانشجويان و اساتيد و ساير دانشگاهها.